معنی و ترجمه کلمه از هم جدا شدن به انگلیسی از هم جدا شدن یعنی چه

از هم جدا شدن

disarticulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها