معنی و ترجمه کلمه استخوانى تر به انگلیسی استخوانى تر یعنی چه

استخوانى تر

bonier


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها