معنی و ترجمه کلمه اقتباس به انگلیسی اقتباس یعنی چه

اقتباس

adaptation
adaption
adoption
derivation
quotation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها