معنی و ترجمه کلمه التهاب ریه به انگلیسی التهاب ریه یعنی چه

التهاب ریه

pneumonia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها