معنی و ترجمه کلمه باب حرکت به انگلیسی باب حرکت یعنی چه

باب حرکت

move mode


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها