معنی و ترجمه کلمه بادبان چهارگوشى که به طور اریب به زورق یا قایق آویخته شود به انگلیسی بادبان چهارگوشى که به طور اریب به زورق یا قایق آویخته شود یعنی چه

بادبان چهارگوشى که به طور اریب به زورق یا قایق آویخته شود

lugsail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها