معنی و ترجمه کلمه بامزه به انگلیسی بامزه یعنی چه

بامزه

funny
interesting
sapid

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها