معنی و ترجمه کلمه بانوى حاکم قلعه به انگلیسی بانوى حاکم قلعه یعنی چه

بانوى حاکم قلعه

chatelain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها