معنی و ترجمه کلمه با اهمیت به انگلیسی با اهمیت یعنی چه

با اهمیت

main
momentous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها