معنی و ترجمه کلمه با باله مجهز کردن به انگلیسی با باله مجهز کردن یعنی چه

با باله مجهز کردن

fin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها