معنی و ترجمه کلمه با تعبیر بیگانه و غیر مصطلح آمیختن به انگلیسی با تعبیر بیگانه و غیر مصطلح آمیختن یعنی چه

با تعبیر بیگانه و غیر مصطلح آمیختن

barbarize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها