معنی و ترجمه کلمه با دریچه بستن به انگلیسی با دریچه بستن یعنی چه

با دریچه بستن

stopper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها