معنی و ترجمه کلمه با دیگ زودپز پختن به انگلیسی با دیگ زودپز پختن یعنی چه

با دیگ زودپز پختن

autoclave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها