معنی و ترجمه کلمه با زر و زیور آراستن به انگلیسی با زر و زیور آراستن یعنی چه

با زر و زیور آراستن

adorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها