معنی و ترجمه کلمه با ملاقه خالى کردن به انگلیسی با ملاقه خالى کردن یعنی چه

با ملاقه خالى کردن

lade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها