معنی و ترجمه کلمه با هاشور سایه انداختن به انگلیسی با هاشور سایه انداختن یعنی چه

با هاشور سایه انداختن

hachure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها