معنی و ترجمه کلمه با چشمان خمار نگریستن به انگلیسی با چشمان خمار نگریستن یعنی چه

با چشمان خمار نگریستن

languish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها