معنی و ترجمه کلمه بدون شپش کردن به انگلیسی بدون شپش کردن یعنی چه

بدون شپش کردن

delouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها