معنی و ترجمه کلمه بدون شپش کردن به انگلیسی بدون شپش کردن یعنی چه

بدون شپش کردن

delouse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها