معنی و ترجمه کلمه برج به انگلیسی برج یعنی چه

برج

asterism
constellation
house
month
pinnacle
pylon
steeple
tower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها