معنی و ترجمه کلمه به ظهور رساندن به انگلیسی به ظهور رساندن یعنی چه

به ظهور رساندن

bring on

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها