معنی و ترجمه کلمه به مسلسل بستن به انگلیسی به مسلسل بستن یعنی چه

به مسلسل بستن

machine gun

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها