معنی و ترجمه کلمه بوق به انگلیسی بوق یعنی چه

بوق

bugle
concha
horn
trumpet

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها