معنی و ترجمه کلمه بى غل و غش به انگلیسی بى غل و غش یعنی چه

بى غل و غش

honest
simon pure


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها