معنی و ترجمه کلمه بچه باز به انگلیسی بچه باز یعنی چه

بچه باز

pederast
sodomite

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها