معنی و ترجمه کلمه بیرون رفتن به انگلیسی بیرون رفتن یعنی چه

بیرون رفتن

go off
go out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها