معنی و ترجمه کلمه بیمه شدگى توسط خویشتن به انگلیسی بیمه شدگى توسط خویشتن یعنی چه

بیمه شدگى توسط خویشتن

self insurance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها