معنی و ترجمه کلمه تابعى به انگلیسی تابعى یعنی چه

تابعى

functional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها