معنی و ترجمه کلمه تاخر به انگلیسی تاخر یعنی چه

تاخر

recency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها