معنی و ترجمه کلمه تبدیل به فسفات کردن به انگلیسی تبدیل به فسفات کردن یعنی چه

تبدیل به فسفات کردن

phosphatize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها