معنی و ترجمه کلمه تبدیل به پودر کردن به انگلیسی تبدیل به پودر کردن یعنی چه

تبدیل به پودر کردن

atomize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها