معنی و ترجمه کلمه تحت جلد به انگلیسی تحت جلد یعنی چه

تحت جلد

hypoderm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها