معنی و ترجمه کلمه تحولات عظیم سیر تکامل به انگلیسی تحولات عظیم سیر تکامل یعنی چه

تحولات عظیم سیر تکامل

macroevoluyion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها