معنی و ترجمه کلمه تخته مخصوص نصب به دیواد به انگلیسی تخته مخصوص نصب به دیواد یعنی چه

تخته مخصوص نصب به دیواد

plasterboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها