معنی و ترجمه کلمه تخفیف یابنده به انگلیسی تخفیف یابنده یعنی چه

تخفیف یابنده

remittent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها