معنی و ترجمه کلمه تخمک دادن به انگلیسی تخمک دادن یعنی چه

تخمک دادن

ovulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها