معنی و ترجمه کلمه تخمیرى به انگلیسی تخمیرى یعنی چه

تخمیرى

fermentative
zymotic


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها