معنی و ترجمه کلمه تخمیرى به انگلیسی تخمیرى یعنی چه

تخمیرى

fermentative
zymotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها