معنی و ترجمه کلمه تخم پنبه به انگلیسی تخم پنبه یعنی چه

تخم پنبه

cottonseed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها