معنی و ترجمه کلمه ترکیب قلع و سرب به انگلیسی ترکیب قلع و سرب یعنی چه

ترکیب قلع و سرب

pewter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها