معنی و ترجمه کلمه ترکیب قلع و سرب به انگلیسی ترکیب قلع و سرب یعنی چه

ترکیب قلع و سرب

pewter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها