معنی و ترجمه کلمه تسلیت دادن به انگلیسی تسلیت دادن یعنی چه

تسلیت دادن

condole
console

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها