معنی و ترجمه کلمه تشدید کننده به انگلیسی تشدید کننده یعنی چه

تشدید کننده

booster
resonator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها