معنی و ترجمه کلمه تضاد به انگلیسی تضاد یعنی چه

تضاد

antithesis
conflict
confliction
opposition
polarity
polarization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها