معنی و ترجمه کلمه تفرج کردن به انگلیسی تفرج کردن یعنی چه

تفرج کردن

jaunt
promenade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها