معنی و ترجمه کلمه تمایل برگشت به اصل به انگلیسی تمایل برگشت به اصل یعنی چه

تمایل برگشت به اصل

heredity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها