معنی و ترجمه کلمه تمثال به انگلیسی تمثال یعنی چه

تمثال

effigy
icon
image
representation
simulacrum
statue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها