معنی و ترجمه کلمه توصیفى به انگلیسی توصیفى یعنی چه

توصیفى

descriptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها