معنی و ترجمه کلمه تولید به انگلیسی تولید یعنی چه

تولید

efficiency
generation
genesis
manufacture
output
production
production rule
turn out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها