معنی و ترجمه کلمه تیامیناز به انگلیسی تیامیناز یعنی چه

تیامیناز

thiaminase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها