معنی و ترجمه کلمه تیامیناز به انگلیسی تیامیناز یعنی چه

تیامیناز

thiaminase


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها