معنی و ترجمه کلمه ثبت حرکات و ضربان قلب به انگلیسی ثبت حرکات و ضربان قلب یعنی چه

ثبت حرکات و ضربان قلب

cardiography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها