معنی و ترجمه کلمه ثرب به انگلیسی ثرب یعنی چه

ثرب

epiploon
omentum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها