معنی و ترجمه کلمه جامه پوشانیدن به به انگلیسی جامه پوشانیدن به یعنی چه

جامه پوشانیدن به

garb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها